vineri, 12 februarie 2010

Fonduri europene ne-pierdute


Centrul roman de politici europene a publicat marti, 9 februarie 2010, un raport prin care se arata ca Romania nu va mai pierde fonduri structurale ne-platite catre benficiari si, implicit, ne-rambursate de catre Bruxelles. Aceasta se datoreaza faptului ca UE ia in considerare si sumele platite in avans catre statul roman, care in ultimii 3 ani au atins o valoare de 1.95 miliarde euro.
Totusi, se poate observa lejer ca platile din fonduri europene sunt la nivel sub media satisfacatoare.
Tot din raport se poate observa ca rata de absorbtie la finele lui 2009 se situa la un procent de 10.26%.
In schimb proiectele europene contractate insumeaza, teoretic, 55% din valoarea de fonduri europene.

Dar pentru ca aceasta valoare sa fie atinsa si in realitate, raportul privind accesarea si finantarea cu fonduri europene sugereaza urmatoarele reguli care ar fi bine sa fie respectate:
- calendarul cu datele lansarii lictiatiilor pentru fonduri europene sa fie respectat si actualizat la zi;
- eliminarea de catre Ministerul de Finante Publice a acelor ordonatori de credite care s-au angajat sa cheltuie sume mult mai mari decat cele cheltuite in contul acelor fonduri europene nerambursabile;
- reforma aparatului bugetar nu ar trebui sa afecteze autoritatile de management si organismele ce gestioneaza accesarea de fonduri europene si realizarea de proiecte europene;
- utilizarea intr-o mai mare masura a bazei de date ce contine expertii consultanti in accesarea de fonduri structurale;
- sprijinirea demararii programului JEREMIE care poate ajuta comapniile prin intermediul creditelor.

joi, 11 februarie 2010

Fonduri structurale pentru zonele pescaresti


Ieri, in cadrul Programului Operational pentru Pescuit a fost lansata axa 4 "Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti", axa ce pune la dispozitie 100 de milioane euro sub forma de fonduri structurale.

Fondurile europene pentru pescuit au ca scop dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti. ele vor realiza acest target prin implementarea unor strategii la nivel local.Beneficiarii acestor fonduri structurale vor fii: administratiile publice locale si judetene, serviciile publice, societatile comerciale, organizatiile de intreprinzatori, societatile de furnizare a serviciilor comunale, ONG-uri, persoane fizice.

Aceste fonduri structurale disponibile in cadrul axei 4 "Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti" au ca scop incurajarea comunitatilor din zonele cu activitate pescareasca spre dezvoltarea unor noi activitati economice si spre imbunatatirea sustenabila a calitatii vietii.

ProgramulOperational pentru Pescuit face parte din Fondul European pentru Pescuit (FEP) si, in Romania, in perioada 2007-2013 are un buget 307 milioiane euro sub forma de fonduri structurale.

joi, 29 octombrie 2009

Fonduri structurale PNDR - atentie la documentatie!


E bine sa retineti urmatoarele aspecte legate de aceste fonduri structurale:
Dacanu sunteti o persoana juridica proaspat infiintata sau daca nu statutul Dvs. nu se regaseste in categoriile pentru care se reaizeaza raportari financiare (PFA, SRL, SA, SNC etc.), atunci proiectul Dvs. de fonduri structurale va fii insotit de urmatoarele:
- Ultimul bilanţ din anul de dinaintea depunerii, impreuna cu contul de profit şi pierdere. Acest cont va expune un rezultat net pozitiv, avizat de Administratia Financiara.
- in locul documentuelor mentionate anterior se poate emite o declaratie pe proprie raspundere, in care se precizeaza ca solicitantul de fonduri structurale nu a avut nici oactivitate pana la depunerea proiectului

Documente obligatorii pentru dosarul de fonduri structurale prin PNDR mai sunt:
- Certificate care vor dovedi ca solicitantul de ffonduri structurale nu are datorii fiscale şi sociale precum şi Cazierul fiscal

- Declaraţie pe proprie răspundere, prin care solicitantul de fonduri structurale atesta faptul ca are sau nu obligaţii către bănci sau alte instituţii financiare, iar în cazul existenţei unor astfel de obligaţii va ataşa:Graficul de rambursare a datoriilor, Documentul emis de societatea creditoare pentru certificarea respectarii graficului de rambursare, Graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat (dacă este cazul).

Cetăţenii străini pot cere finanţare nerambursabilă prin fonduri structurale, in conformitate cu legislatia in vigoare.

miercuri, 28 octombrie 2009

Fonduri strucuturale PNDR - bine de stiut !Cine este benficiar eligibil pentru aceste fonduri structurale?

Pentru ca afacerea Dvs. sa fie finantata prin intermediul acestor fonduri structurale, trebuie sa faceti parte din categoria celor elgibili sau sa intreprindeti demersurile pentru a deveni eligibil.

Astfel, categoriile beneficiarilor elgibili pentru aceste fonduri structurale sunt:

-Persoane Fizice Autorizate/Asociaţii Familiale (PFA/AF)
Acest statut se dobandeste in urma unei autorizari la nivel local. Este, de obicei, cea mai simpla forma de elgibilitate pentru beneficiarii acestor fonduri structurale.
AVANTAJE: procedură simplă, contabilitate simplificată, impozitare mică.
DEZAVANTAJE: doar memebrii asociatiei familiale lucreaza in aceasta afacere, persoana autorizata pe baza studiilor in domeniu, posibilitatile de extindere sunt limitate, etc.

- Asociaţii în domeniu cu statut juridic, Grupuri de producători şi Cooperative

Se doreste ca majoritatea beneficiarilor de fonduri structurale de acest tip, sa aiba aceasta forma de organizare. Motivul este reprezentat prin faptul ca finantarea prin aceste fonduri structurale implica mai multe persoane si automat va avea un impact extins
AVANTAJE: finantari care acopera o arie mai mare a fondurilor structurale, consolidarea comunităţilor, alte subventii disponibile pentru extinderea asocierii şi grupării fermierilor, risc mai redus datorita faptului ca este divizat intre mai multe persoane.
DEZAVANTAJE: infiintarea acestor organizatii este mai complicata.

Microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii

In functie de OG nr. 27/2006, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 cu privire la stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, se regasesc:

- microîntreprinderile: până la 9 angajaţi şi mai puţin de 2 milioane de euro cifră de afaceri;

- întreprinderi mici: între 10 şi 49 de salariaţi şi mai puţin de 10 milioane de euro cifră de afaceri;

- întreprinderi mijlocii: între 50 şi 249 de angajaţi şi mai puţin de 50 de milioane de euro cifră de afaceri;

IMM-urile şi microîntreprinderile pot fi Societate cu Răspundere Limitată (SRL), Societate în Nume Colectiv (SNC), Societate pe Acţiuni (SA), ş.a, functie de legislaţia comerciala.

Inainte de a se incepe realizarea efectiva documentelor pentru proiectul european, verificati si clarificati statutul juridic al organizatiei Dvs. Se urmareste prin aceasta masura evitarea respingerii cererii de finantare pentru fonduri structurale.

Ce fonduri structurale pot fi obtinute prin PNDR ?Fonduri structurale vor fi acordate pentru următoarele tipuri de investiţii private:
- Modernizarea exploataţiilor agricole (Axa I);
- Creşterea valorii economice a pădurilor (Axa I);
- Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi silvice (Axa I);
- Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii (Axa I);
- Diversificarea activităţilor nonagricole (Axa III) prin fonduri structurale;
- Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor cu
scopul de a promova spiritul întreprinzător (Axa III);
- Încurajarea activităţilor turistice (Axa III);
- Servicii de bază pentru economia şi populaţia rurală (Axa III) prin fonduri structurale.


miercuri, 21 octombrie 2009

Informatii despre axele de fonduri structurale prin PNDRIn cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala pentru perioada de programare 2007- 2013, intr-o prima etapa vor fi finantate urmatoarele masuri ce tin de fondurile structurale:
Axa 1 “Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier”
Sprijinul FEADR nerambursabil aferent acestei axe este de 80% din sprijinul public si vizeaza masurile:
111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte prin fonduri structurale
112 – Instalarea tinerilor fermieri prin fonduri structurale
121 – Modernizarea exploatatiilor agricole prin fonduri structurale
122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii prin fonduri structurale
123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere prin fonduri structurale
125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii prin fonduri structurale
141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta prin fonduri structurale
142 – Infiintarea grupurilor de producatori prin fonduri structurale
143 – Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori, prin ffonduri structurale.
Axa 2 ”Imbunatatirea mediului si a spatiului rural” prin fonduri structurale
Fondurile structurale nerambursabile aferente acestei axe au un procent de 82% din sprijinul public pentru urmatoarele masuri:
211 – fonduri structurale pentru sprijin pentru zona montana defavorizata
212 – fonduri structurale pentru sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana
214 – fonduri structurale pentru plati de agro-mediu
221 – fonduri structurale pentru prima impadurire a terenurilor agricole
Axa 3 fonduri structurale pentru ”Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale”
Fondurile structurale nerambursabile din FEADR aferenet acestei axe au un procent de 80% din sprijinul public si vizeaza masurile:
312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi 313 – Incurajarea activitatilor turistice
322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Axa LEADER
4.1 Implementarea strategiilor de dezvoltare locala, prin fonduri structurale:
411. Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier prin fonduri structurale
412. Imbunatatirea mediului si a spatiului rural prin fonduri structurale
413.Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale prin fonduri structurale
4.21 Implementarea proiectelor de cooperare prin fonduri structurale
4.31 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului prin fonduri structurale
431-1. Constructie parteneriate public-private prin fonduri structurale
431-2. Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului prin fonduri structurale
Masura 511 Asistenta tehnica prin fonduri structurale
Masura 611 Plati complementare directe prin fonduri structurale

marți, 20 octombrie 2009

Fonduri structurale prin PNDR


Programul National de Dezvoltare Rurala actioneaza, prin intermediul unor fonduri structurale , in vederea dezvoltarii domeniului agricol si forestier. Urmareste sa imbunatateasca, prin aceste fonduri structurale , nivelul de cunostinte, dezvolta potentialul uman, restructureaza si imbunatateste aportul fizic.
Se acorda fonduri structurale prin PNDR si pentru imbunatatirea mediului rural (folosirea inteligenta si pe terme lung a terenurilor agricole) precum si pentru imbunatatirea calitatii vietii).Prin PNDR, Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala ofera fonduri structurale cu scopul de a implementa in Romania o Politica Agricola Comuna.
Politica Agricola Comuna este un regulament care standardizeaza productia, procesarea si comercializarea produselor agricole in U.E. Aceasta politica urmareste, in acelasi timp, si dezvoltarea rurala. Toate acestea se vor realiza cu ajutotul unor fonduri structurale ce pot fii accesate in cadrul PNDR.

FEADR sprijina mediul rural din Romania prin fonduri structurale in valoare totala de 7.5 miliarde euro.

Principiul ce sta la baza acestor fonduri structurale este cofinantarea proiectelor europene.

Fondurile structurale pentru agricultura se acceseaza in baza documentului cheie al PNDR.

marți, 6 octombrie 2009

Fonduri europene pe Masura 123


Fondurile europene pentru Masura 123 sunt destinate cresterii valorii adaugate a produselor agricole si forestiere.

Aceste fonduri europene fac parte din Axa 1: „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic”


Aceste fonduri europene au ca obiective principale urmatoarele:
a. aplicarea de procedee inovative pentru dezvoltarea de noi produse agricole si forestiere ce se ridica la standardele de competitivitate europeana, prin fondurile europene aferente Masurii 123;

b. aplicarea noilor standarde europene asupra intreprinderilor, in procesul de productie cat si in cel de distributie, prin intermediul acestor fonduri europene;

c. ridicarea valorii adăugate a produselor agricole cu scopul de maximiza veniturile, prin fondurile europene aferente Masurii 123;


Pentru aceste fonduri europene sunt disponibili 1.07 milioade euro pana la finele lui 2013.


Beneficiarii acestor fonduri europene sunt persoanele fizice autorizate precum si cele juridice constituite sub forma unor microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii, cooperative agricole, asociatii familiale.


In cazul in care beneficiarii acestor fonduri europene, pe parcursul derularii proiectelor europene, isi schimba categoria din care fac parte (Ex.: trec de la statutul de microintreprindere la cel de intreprindere mica) , finantarea cu fonduri europene ramane eligiila.


Cheltuieli eligibile.


Fonduri europene folosite pentru active corporale, eligibile in cazul produselor agricole:

- constructii noi sau modernizate destinate productiei, realizate prin fonduri europene;

- constructii noi sau modernizate destinate depozitarii produselor agricole, realizate prin fonduri europene;

- finantari din fonduri europene folosite pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole;

- finantari din fonduri europene folosite pentru achizitionarea mijloacelor de transport ce vor fii utilizate in activitatea agricola.


Fonduri europene folosite pentru active necorporale:

- realizarea prin fonduri europene a unor strategii de management precum si aplicarea acestora;

- achizitionarea prin fonduri europene a unor tehnologii si consultanta in vederea implementarii proiectelor europene;

- costuri generale legate de implementarea proiectului si suportate din fondurile europene: taxe pentru arhitecti, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, consultanta etc


Valoarea finantarii prin fonduri europene pentru Masura 123:


Masura 123 ofera finantare prin fonduri europene intr-un procent de pana la 50% din valoarea totala a proiectului.


Intreprinderile mici si mijlocii precum si microintreprinderile, primesc finantare din aceste fonduri europene intr-un procent de maxim 50% din suma eligibila a proiectului dar care nu va depasi 2 milioane de euro pentru fiecare proiect in parte.

Pentru orice forma asociativa finantarea din fonduri europene este tot de 50% si nu depaseste 3 milioane de euro/ proiect european. In Bucuresti-Ilfov valoarea finantarii nerambursabile din fonduri europene are un procent maxim de 40%.

Alte tipuri de intreprinderi pot obtine finantare din fonduri europene in valoare maxima de 25% (Bucuresti-Ilfov 20%).


Suma maxima finantabila prin fonduri europene pentru astfel de proiecte europene este 2 milioane de euro.Suma minima finantabila din fondurile europene pentru astfel de proiecte europene este de 5 mii de euro.

luni, 5 octombrie 2009

Fonduri structurale pentru consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv


Aceste fonduri structurale se distribuie prin intermediul POSCCE (Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice).

Axa prioritara 1: "Un sistem inovativ si ecoeficient de productie prin fonduri structurale"

Fondurile structurale aferente acestei axe se adreseaza in special IMM-urilor.

Aceste fonduri structurale au ca obiectiv consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv din Romania precum si crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a intreprinderilor.

Solicitantii acestor fonduri structurale vor fii: intreprinderi mici si mijlocii precum si societati cooperative.

Activitatile eleigibile pentru astfel de fonduri structurale:
- dezvoltarea de noi unitati de productie prin intermediul acestor fonduri structurale
- marirea unei unitati existente in scopul cresterii capacitatii de productie cu ajutorul acestor fonduri structurale
- modernizarea intreprinderilor, moderniarea proceselor de productie in cadrul acestora, inclusiv a celor ce vizeaza protectia mediului, reciclarea deseurilor, prin intermediul acestor fonduri structurale
- cumpararea si implementarea de software cu ajutorul acestor fonduri structurale
- consultanta aferenta activitatilor mai sus prezentate, prin intermediul acestor fonduri structurale

Fondurile structurale sunt disponibile incepand cu 08.06.09, pana la epuizarea acestora.

Fonduri europene pentru mediul ruralFonduri europene prin masura 121

Măsura 121 „Modernizarea exploataţilor agricole” face parte din Axa I de fonduri europene – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic”.

Fondurile europene prin masura 121 sprijina:

a. Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, prin fonduri europene;

b. Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare, prin fonduri europene;

c. Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite, prin fonduri europene;

d. Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere, prin fonduri europene.

Astfel, prin aceasta masura, fondurile europene sprijina investitiile din sectorul agrar si de crestere a animalelor, de constructie si modernizare a cladirilor aferente, cumpararea de utilaje noi etc.Pana in 2013, 991 de milioane de euro sunt disponibili sub forma de fonduri europene alocate dezvoltarii agirculturii.

Fondurile europene prin masura 121 au ca benficiari fermierii, sub forma persoaneler fizice sau juridice, ce au ca activitate principala agricultura. Exploatatia agricola trebuie sa fie pe teritoriul tarii si sa se gaseasca inregistrata in Registrul Fermelor.

Beneficiarii acestor fonduri europene vor trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa fie persoane fizice sau juridice romane, cu capital privat 100% romanesc;
- sa aiba finantare stabila pe tot parcursul proiectului.

Cheltuielile si investitiile eligibile in cadrul acestor fonduri europene:
1. construirea de cladiri noi sau modernizarea celor existente; acestea vor face parte dintr-o ferma, prin fonduri europene

2. dezvoltarea sau modernizarea infrastructurii de drumuri interne, precum si racordurile evidentiate ca fiind necesare in cadrul studiului de fezabilitate, prin fonduri europene

3. dezvoltarea sau modernizarea feremelor de vite pentru lapte, incadrandu-se in sistemul european al cotei de lapte, prin fonduri europene

4. dezvoltarea sau modernizarea serelor precum si a instalatiilor termice care le deservesc, prin fonduri europene

5. cumpararea de utilaje destinate agriculturii, instalatii, echipamente indicate prin strudiul de fezabilitate, prin fonduri europene

6. cumpararea de mijloace de transport necesare domeniului agricol, precum si a altor echipamente conexe indicate prin studiul de fezabilitate, prin fonduri europene

7. reimprosptarea plantatiilor de vita de vie (care au avut minim 25 de ani de utilizare) , prin fonduri europene

8. realizarea de plantatii de pomi fructiferi si capsuni, pepiniere, prin fonduri europene

9. sprijinirea investitiilor necesare producerii si utilizarii durabile a energiei provenite sin surse regenrabile, in cadrul exploatarilor agricole si fermiere, prin fonduri europene

10. sprijinirea investitiilor necesare realizarii de culturi forestiere cu ciclu de productie scurt, prin fonduri europene

11. sprijinirea investitiilor in apicultura, prin fonduri europene

12. Costurile generale ale proiectului realizat prin fonduri europene, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate în legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente (maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea constructiilor);

13. sprijinirea investitiilor in dezvoltarea agriculturii ecologice, prin fonduri europene

14. Sprijinirea investitiilor in atingerea standardelor din Uniunea Europeana, prin fonduri europene

duminică, 4 octombrie 2009

Fonduri structurale si de coeziuneFonduri structurale si de coeziune:

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) este reglementat prin Regulamentul nr 1080/2006 al Consiliului Uniunii Europene si al Parlamentului European si sustine dezvoltarea economica durabila la nivel regional si local in domenii precum: cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare si antreprenoriat; societatea informationala; IMM-uri; protectia mediului, turism, energie,prin intermediul fondurilor structurale.

Fondul Social European (FSE) este reglementat prin Regulamentul numar 1081/2006 al Consiliului Uniunii Europene si al Parlamentului European si contribuie la sporirea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor prin fonduri structurale; cresterea accesului pe piata fortei de munca prin fonduri structurale; prevenirea somajului, prelungirea vietii active prin fonduri structurale; cresterea gradului de participare pe piata muncii a femeilor si a imigrantilor prin fonduri structurale; prijinirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate si combaterea desriminarii prin fonduri structurale.
Fondul de coeziune: este reglementat prin Regulamentul numar 1084/2006 al Consiliului Uniunii Europene si finanteaza proiecte europene in domeniul protectiei mediului, retelelor de transport transeuropene, dezvoltarii durabile, imbunatatirii managementului traficului aerian si rutier, modernizarii transportului urban, dezvoltarii si modernizarii transportului multimodal, prin fonduri structurale.

Fonduri europene complementare Fondurilor structurale si de coeziune:
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR): sustine prin fonduri structurale cresterea competitivitatii in agricultura si silvicultura, protectia mediului, ameliorarea calitatii vietii, diversificarea activitatilor economice in spatiul rural
Fondul European pentru pescuit (FEP): promoveaza prin fonduri structurale dezvoltarea durabila a sectorului de pescuit si a zonelor de coasta unde acest sector este preponderent.

Fonduri europene si programe ale U.E
Fondurile europene si programele postintegrare au fost concepute cu scopul de a elimina disparitatile economice, sociale, etc. intre regiuni. O data cu integrarea Romaniei in Uniunea Europeana a devenit mai usor accesul tarii noastre la aceste programe si fonduri europene, insa in acelasi timp a crescut mult si necesitatea obtinerii lor, pentru a atinge standardele impuse de Uniunea Europeana.


14 domenii pot fi finantate din fondurile europene si de coeziune ale UE:


-- fonduri europene pentru Cercetare si dezvoltare tehnologica


-- fonduri europene pentru Informatizarea societatii


-- fonduri europene pentru Transport


-- fonduri europene pentru Energie


-- fonduri europene pentru Protectia mediului si prevenirea riscului


-- fonduri europene pentru Turism


-- fonduri europene pentru Cultura


-- fonduri europene pentru Regenerare urbana si rurala


-- fonduri europene pentru Suport pentru companii si antreprenori


-- fonduri europene pentru Acces la locuri de munca stabile


-- fonduri europene pentru Incluziune sociala pentru persoane defavorizate


-- fonduri europene pentru Dezvoltarea capitalului uman


-- fonduri europene pentru Investitii in infrastructura sociala, inclusiv cea de sanatate si educatie


-- fonduri europene pentru Promovarea dezvoltarii parteneriatului
miercuri, 23 septembrie 2009

Proiecte europeneNecesitatea proiectelor europene rezulta din stari de lucruri, precum si din nevoi
identificate si relevante ale comunitatii beneficiare reprezentata prin grupuri-tinta directe si
indirecte19. Un proiect european se realizeaza prin actiuni determinate cu competente si expertiza
confirmate prin actiuni similare anterioare.
Bazele proiectelor europene pot fi sintetizate prin urmatoarele:
• proiectele europene sunt proiectii în viitor
• proiectele europene sunt pluridisciplinare
• proiectele europene sunt unice
• proiectele europene cer o organizare temporara specifica
• proiectele europene sunt factori de îmbogatire a structurii sociale europene
• proiectele europene raspund unei nevoi identificate si relevanta la nivel european.
Dimensiunea europeana proiectelor europene se refera la compozitia parteneriatului, localizarea
actiunilor, actiunile de schimbare a savoir-faire-ului sau de mobilitate, abordarea comparativa/Benchmarking. Proiectele europene au la baza inovarea prin noua metoda
de munca, un subiect nou abordat cu instrumente moderne ce are în vedere si compozitia
parteneriatului.
Prin proiecte europene se realizeaza:
-Promovarea obiectivelor si politicilor generale ale UE prin proiecte europene
-Promovarea obiectivelor transversale ale UE prin proiecte europene
-Anticiparea perenitatii/ durabilitatii prin proiecte europene
-Crearea sau punerea în retea a proiectelor europene.
Reteaua de parteneri in cadrul proiectelor europene:
-Ansambleaza organisme partenere, din tari diferite, din sectoare diverse
-Stabileste obiective comune în proiecte europene determinate
-Obtine toate competentele si expertizele necesare bunei realizari a proiectelor europene
-Implica toti partenerii în aceeasi masura în pregatirea proiectelor europene
-Încredinteaza coordonarea si anumite responsabilitati unui unic coordonator comun la proiectele europene

marți, 22 septembrie 2009

Fonduri europene

Fonduri europene. Ce sunt ele?


Romania dispune de fonduri europene in valoare de 30 de miliarde de euro. Prioada in care trebuiesc cheltuite aceste fonduri europene este 2007-2013. Daca se fac eun calcul simplu, zilnic trebuiesc cheltuite aproximativ 13.5 milioane de euro din aceste fonduri europene.

Se pot folosi fonduri europene pentru ajutarea urmatoarelor sectoare: IMM, crestere economica, transporturi, urbanism, ocuparea si pregatirea fortei de munca, protejarea mediului inconjurator etc.


Se disting mai multe tipuri de fonduri europene:

- fonduri europene prin Fondul European de Dezvoltare Regionala;

- fonduri europene prin Fondul Social European;

- fonduri europene prin Fondul de Coeziune;

- fonduri europene prin Fondul European pentru Agricultura si Dezvolare Rurala;

- fonduri europene prin Fondul European pentru Pescuit.

Fondurile europene sunt administrate de Comisia Europeana.

Astfel, aceste fonduri europene pot fii obtinute de o categorie foarte mare de organizatii: persoane fizice autorizate, persoane juridice, diferite forme de organizare

Fonduri structurale

Ce sunt aceste fonduri structurale?


Numim fonduri structurale acele fonduri europene, nerambursabile, acordate de catre UE, tarii noastre cu scopul de a ajuta la dezvoltarea economie si a societatii.Aceste fonduri structurale, desi nerambursabile, acopera doar un procent din totalul unui proiect european.

Este necesar sa detineti contributia proprie daca doriti sa primiti fonduri structurale. Veti primii banii din fonduri structurale numai dupa ce cheltuiti o parte din banii Dvs. Apoi veti putea face cererea de rambrusare in cadrul proiectelor finantate prin fonduri structurale.Ideea de "fonduri structurale" este foarte larga. De aceea va recomand sa nu aprofundati foarte mult aceasta "teorie" daca doar va intereseaza sa obtineti bani din fonduri structurale. Ar fi mai bine sa incercati sa aflati care este metodologia pentru obtinerea de fonduri structurale.Cam aceasta este si menirea acestui blog: sa va ajute pe Dvs. sa intelegeti cat mai bine cum puteti obtine fonduri structurale.Definitie fonduri structurale: instrumente financiare, oferite si gestionate de Comisia Europeana, menite sa intervina la scara structurala. Beneficiaza astfel de acest ajutor financiar regiunile mai putin dezvoltate unde scopul fondurilor structurale este de a realiza o coeziune economica si sociala.